Διάσωση Και Πρώτες Βοήθειες Στον Εθνικό Γ.Σ.

Η ασφαλής άθληση είναι μέγιστη προτεραιότητα και η υγεία υπέρτατο αγαθό, για αυτό προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, εκπαιδεύοντας το προσωπικό και τους προπονητές μας στη χρήση ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, που διαθέτει ο Σύλλογος στις εγκαταστάσεις του.